Grosk Biuro Rachunkowo-Księgowe Ewa Staniszewska

Idź do spisu treści

Menu główne

Zakres działalności

Nasze biuro oferuje usługi :

Doradztw
a ekonomicznego w zakresie:

  • Optymalnego wyboru formy działalności przedsiębiorstwa,

  • Pomocy w załatwianiu spraw związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej,

  • Pośrednictwa handlowego w kraju i za granicą.


Księgowoś
ci:

  • Obsługa podmiotów w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów

   oraz ewidencji VAT,

  • Wypełnianie PIT-ów,

  • Sporządzanie sprawozdań finansowych,

  • Analizy ekonomiczne.


Obsługa płac, kadr i rozliczeń z ZUS:

  • Sporządzanie list płac i deklaracji ZUS zgodnie z nowym systemem ubezpieczeń społecznych,

  • Opracowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFŚS itp.,

  • Prowadzenie spraw kadrowych.


Zapewniamy naszym klientom reprezentację przed organami administracji skarbowej i podatkowej.

Zapewniamy również obsługę klientów w języku niemieckim i angielskim!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego